/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Home » Nieuws » Aanpassingen

AANPASSINGEN

a
Al doende leert men en dat geldt natuurlijk ook voor mij. Inspiratie of feedback kan er toe leiden dat verhalen aangepast worden en ik ben van plan grote wijzigingen in verhalen hier aan te kondigen.
 
7 april 2014
In de rubiek kort verhaal en de categorie fictie heeft het verhaal GHB een tekstuele en titel wijziging ondergaan. Het draagt nu de titel De dorstlesser
 
23 april 2013
In de rubiek kort verhaal en de categorie fictie heeft het verhaal Een schrijversontdekking een tekstuele wijziging ondergaan.
 
23 december 2012
In de rubiek handpalmverhaal en de categorie komedie heeft het verhaal De gift een tekstuele wijziging ondergaan.
 
19 oktober 2012
In de rubiek kort verhaal en de categorie fictie heeft het verhaal Onbekende bekende een tekstuele wijziging ondergaan.
 
9 juli 2012
In de rubiek kort verhaal en de categorie fictie heeft het verhaal In de Rij een tekstuele wijziging ondergaan.
In de rubriek handpalmverhaal en de categorie fictie heeft het verhaal Ik wil je een tekstuele wijziging ondergaan.
 
19 februari 2012
In de rubiek kort verhaal en de categorie fictie heeft het verhaal Merlijne een tekstuele wijziging ondergaan.