Home » Projects » Creations » Christmas tree

Tijdens het maken van een bloem kreeg ik een nieuw idee voor een later moment van het jaar. Ik ben begonnen met schetsen en het voorlopige idee is wat hier onder staat getekend.