28 oktober was het alsof we prachtig weer hadden besteld voor de kernschouw in Oudendijk. Betrokken inwoners uitte hun zorgen en wensen op het gebied van groen, veiligheid en verkeer en de wethouder Van Vugt en diverse ambtenaren die hier vakinhoudelijk bij betrokken zijn luisterden aandachtig. Wandelend door de kleine kern hebben we ter plaatse de situaties bekeken en samen nagedacht over de mogelijke oplossingen om het voor een verdere uitwerking mee te nemen met een verzameling aan verschillende inzichten. Genietend van de zonnestralen op ons gezicht.