Home » Projects » Verhalen

Gedurende mijn werkzaamheden en onderhouden van contacten doe ik een heleboel ideeën op voor mijn hersenspinsels. Soms zelfs te veel en kom ik niet verder dan een enkele alinea voor ik weer begin aan het uitwerken van een ander idee. 

Voornamelijk onder de naam P_Westdijk ben ik op diverse verhalensites actief geweest, waarbij de gekregen feedback me enorm geholpen heeft om me verder te ontwikkelen in deze hobby. Te weinig om als schrijver mijn brood te kunnen verdienen, maar ik beleef er plezier aan. 

During my work and maintaining contacts I get a lot of ideas for my fantasies. Sometimes even too much and I don't get beyond a single paragraph before starting to develop another idea.

Mainly under the name P_Westdijk I have been active on various story sites, where the feedback received has helped me enormously to further develop in this hobby. Not enough to earn a living as a writer, but I enjoy it.