Ik ben de mensen die dagelijks langdurig een mondkapje dragen niet bepaald gaan benijden. De gemeente Altena heeft recent de veiligheidsmaatregelen voor het personeel op de milieustations en de inwoners waarmee ze in contact komen verscherpt en dat betekende niet alleen voor mij dat ik vandaag urenlang met een mondkapje op heb rondgelopen. Het was behoorlijk wennen moet ik bekennen om een mondkapje zolang achter elkaar te dragen en na sluitingstijd was het zichtbaar aan een wasbeurt toe.