Nieuwe speelvoorzieningen Sleeuwijk en Giessen

Vorig jaar zijn inwoners uit Sleeuwijk en Giessen bewonersinitiatieven gestart ter realisatie van nieuwe speelvoorzieningen in hun kernen. Samen met hen hebben @Ira van de Water-van Gammeren en ik werkgroepen geformeerd om in een breder perspectief de mogelijkheden te onderzoeken. In overleg met inwoners, dorpsraden, maatschappelijke partijen (scholen, welzijnswerk, jongerenwerk), ondernemers en collega’s van de buitendienst zijn de plannen ontwikkeld (zie foto) en locaties bepaald.

In Giessen zijn de grondwerkzaamheden volledig door inwoners zelf uitgevoerd en in Sleeuwijk wordt het naastgelegen trapveldje geadopteerd door omwonenden. Zij gaan het trapveldje opknappen en beheren. @Pierre Westdijk heeft hiervoor, in overleg met de betrokken inwoners, een adoptieovereenkomst opgesteld.

De nieuwe speelvoorzieningen worden op 23 juni (Sleeuwijk) en 30 juni (Giessen) door wethouders Sheikkariem en Van Vugt in gebruik gesteld. Onze buurtsportcoaches sluiten bij deze openingsactiviteiten aan door op locatie kinderactiviteiten te organiseren. Door de geldende coronamaatregelen worden de openingsactiviteiten in klein gezelschap gehouden.