Het kabouterpad in Giessen is een leuk initiatief dat is voortgekomen uit een samenwerking tussen BiesboschlinieBrabants Landschap en de Gemeente Altena. Vandaag werd het onder goedkeurend toezicht van burgemeester en wethouder feestelijk geopend voor alle kinderen.

Na het scannen van de QR code konden de leerlingen al aan de slag met het uitvoeren van de eerste opdracht. Een competitieve wedstrijd om te zien welk pad het snelst wordt afgelegd. Het bracht alle jongens en meisjes in beweging.

Onze civiele medewerkers van het Team Buitendienst hebben hieraan voorafgaand een bijdrage aan geleverd met het plaatsen van de kleurrijke klompen langs het kabouterpad Almbos. Bedankt, mannen.

#Giessen #Almbos