Vandaag aan een kernschouw in Babyloniënbroek mee gewerkt. Eerst aan de eetkamertafel en daarna naar buiten, met inachtneming van maatregelen vanwege Corona. Een actief lid van de dorpsraad had tijd vrijgemaakt om voor zijn dorp en medebewoners vragen aan een kleine delegatie van de gemeente Altena te stellen en onze aandacht op situaties te vestigen die verbetering behoeven. Uiteenlopende onderwerpen kwamen daarbij aan bod over door de gemeente Altena genomen maatregelen om de snelheid op de weg omlaag te brengen tot aan uitbreiding van het dorp met voor starters betaalbare woningbouw toe.