We wonen allemaal graag in een schone, prettige omgeving. Hoe je eigen straat of buurt eruitziet, bepaalt voor een deel of het er fijn wonen is. 

De gemeente heeft de taak de openbare ruimte op orde te houden. Dagelijks werken veel van onze collega’s aan het netjes houden van de kernen. Onkruid beheersen, bomen kappen en planten, hagen snoeien, tegels recht leggen, straatmeubilair herstellen. 

Zullen we nog even doorgaan? 

Zwerfafval opruimen, afvalbakken legen, blad ruimen, graven delven, milieustations runnen. 

We zijn er bijna hoor. 

Openbare verlichting, gladheidsbestrijding, beheer speelvoorzieningen. En o ja, het hele jaar 24/7 meldingen, calamiteiten en storingen oplossen.  

 

Meldingen oplossen

Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de gebiedsbeheerders. Zij bewaken de beeldkwaliteit en inwonertevredenheid. Ze plannen de werkzaamheden in voor de Buitendienstmedewerkers. Ook zijn zij de contactpersoon voor burgerinitiatieven. En houden ze toezicht op aannemers die in Altena werkzaam zijn.

Zo werken we samen met onze inwoners aan een schone buitenruimte en een fijne leefomgeving!

In deze serie 

In een serie video's laten we je kennis maken met de 5 gebiedsbeheerders; wie zijn ze, en hoe ziet een gemiddelde dag van een gebiedsbeheerder eruit?

 

Deze aflevering: Pierre Westdijk, Gebiedsbeheerder Noord.