Voor de toeristen die de vesting in Woudrichem en omgeving bezochten vanwege het hoge water was er genoeg te zien. Inmiddels is het waterpeil gezakt en medewerkers van het Team Buitendienst zijn aan de slag gegaan met het opruimen van het achtergebleven drijfvuil, dat bestond uit riet, takken, boomstammen en helaas ook zwerfafval.