Op tien november was er in Eethen een succesvolle boomfeestdag georganiseerd. Ruim tweehonderd kinderen, vrijwilligers en medewerkers van de buitendienst waren druk aan het werk met het planten van bomen en bosplantsoen. Naast de nuttige bijdrage die de beplanting in de toekomst zal leveren in het opnemen van CO2, afgeven van zuurstof, verkoeling op warme dagen, wateroverlast verminderen, vasthouden van fijnstof, voedsel en schuilplaatsen voor een verscheidenheid aan dieren heeft het wandelpark De Lankert er een geheel andere uitstraling door gekregen. Het blijft echter niet bij deze ene dag voor de medewerkers van het Team Buitendienst. Tijdens de voorbereidingen waren onze mensen al actief betrokken, maar ook in de dagen tot weken erna waren de medewerkers daar met regelmaat te zien met het verrichten van de laatste handelingen, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van watergeefranden. Vandaag was het tijd om alle bosplantsoen na te lopen. Het betekent de planten recht(er) zetten welke zijn omgevallen of omgewaaid en gebroken takken weg knippen, maar ditmaal zonder persmoment.