Snoeien bosplantsoenen in de winterperiode (november-maart) 

Bosplantsoenen zijn de groenstroken met een natuurlijk en bosachtig karakter met daarin bomen, struiken en een kruidachtige onderlaag. In de winter voert Team Buitendienst buiten de bebouwde kom onderhoud uit aan de bosplantsoenen binnen de gemeente. Voor binnen de bebouwde kom worden, afhankelijk van de kern, vooral onze eigen medewerkers ingezet. Soms wordt een aannemer ingezet voor het onderhoud. Het merendeel van de bosplantsoenen zijn gelegen in en rondom parken, uitlaatzones en langs polderwegen in het buitengebied. In het bosplantsoen vind je veel verschillende soorten planten, vogels en andere dieren. 

 

Snoeien zorgt voor lucht, licht en levendigheid 

Door met regelmaat onderhoud te plegen blijft het bosplantsoen gezond, levendig, veilig en ontstaan er geen kale plekken. Door om de drie tot zes jaar uit te dunnen ontstaat er ook ruimte, lucht en variatie in beplanting. Ook ontstaat er door het snoeien licht voor het groen dat we juist willen behouden en verder mag uitgroeien. Langs wegen en trottoirs zullen we, waar het mogelijk is, jaarlijks machinaal snoeien. Hiermee willen we voorkomen dat onze inwoners overlast ervaren van de van overhangende takken. Langs de randen van het bosplantsoen binnen de bebouwde kom vindt er eerder in het jaar onderhoud plaats. Dit doen we door de eerste meter te maaien met de bosmaaier.  

 

De gereedschappen die we gebruiken 

In Altena snoeien we over het algemeen met de motorkettingzaag, handzaag, takkenschaar en snoeischaar. Welk gereedschap we gebruiken is afhankelijk van de dikte van de te verwijderen takken en ook welke beplanting verjongd moet worden.  

Het is noodzakelijk om de snoeiwonden te beperken, maar we smeren deze niet in en laten het op natuurlijke wijze herstellen. 

Hierbij houden we ook de veiligheid van onze medewerkers en inwoners in het oog. We passen daarnaast biologisch afbreekbare kettingzaagolie toe als smeermiddel voor de motorkettingzagen.  

 

Stel gerust uw vragen 

Wilt u meer weten over bovenstaande werkzaamheden door Team Buitendienst? Of heeft u andere vragen voor onze collega’s? Neem dan gerust contact op met de gebiedsbeheerders van de Gemeente Altena. U kunt hen bereiken door te mailen naar gebiedsbeheerders@gemeenteAltena.nl of door te bellen naar de gemeente 0183-516100.