Oud en Nieuw is een feestelijke aangelegenheid, die op sommige plekken in een te uitbundige vorm wordt gevierd. Vaak blijft het beperkt tot geluidsoverlast voor omwonenden en dieren, maar soms vinden er ook vernielingen plaats. Het Team Buitendienst treft voorbereidingen hierop, onder andere met het afsluiten van bijvoorbeeld de ondergrondse containers op milieuparkjes. De explosieve kracht van het gebruikte vuurwerk is de afgelopen jaren echter sterk toegenomen en maakt het ons ondoenlijk om alles wat in de buitenruimte staat te kunnen behoeden voor vandalisme.

De eerste week van januari starten onze medewerkers met het opnemen van alle schade en waar het mogelijk is starten ze met reparaties of vervanging van bijvoorbeeld kapotte verkeersborden, straatnaamborden, vuilnisbakken, palen, banken, etc. De gemeente Altena bestrijkt, zoals bekend, een uitgebreid gebied en we kunnen niet overal op de eerste werkdag van het nieuwe jaar de aangebrachte schade te niet doen, terwijl ons normale werk ook geen moment stopt. Een gat in de weg heeft een hogere prioriteit dan een opgeblazen vuilnisbak. Hier zijn we de hele maand mee bezig en spijtig genoeg soms nog langer. Anderzijds heeft het ook met levertijden te maken. We kunnen op voorhand niet voorzien in welke hoeveelheden banken bijvoorbeeld in brand zullen worden gestoken. We hebben geen onuitputtelijk budget en de ruimte op onze werkplaatsen in Giessen en Werkendam voor de opslag van materiaal is beperkt.

Veel van onze betrokken inwoners helpen ons hierbij door schade te melden. Om ons geheel te kunnen richten op het werk en minder met tijdrovende administratie zullen we geen terugkoppeling doen richting onze inwoners als zij een melding doen over schade die tijdens de dagen rondom Oud en Nieuw is ontstaan.