Bladkorven worden weer geplaatst vanaf half oktober 2022. 

Op diverse plaatsen in alle kernen van de gemeente gaan we weer vanaf half oktober aan de slag met het plaatsen van bladkorven. 

 

Wat mag er in de bladkorf? 

De bladkorven zijn uitsluitend bedoeld voor plaatsen, waar gemeentelijke bomen staan die vanwege de bladval voor overlast zorgen. In de korf hoort dus alleen bladafval van de bomen afkomstig van gemeentelijke bomen. Takken, stronken, groente, fruit- en tuinafval, maar ook plastic zakken en ander afval horen niet thuis in de bladkorf.  

Eigen tuinafval moet afgevoerd worden via de groene container of aangeboden worden op de milieustations in Giessen, Hank en Werkendam. 

De bladkorven worden geleegd, mits deze vol zijn. Als er door storm of vorst veel blad is gevallen, zamelen we extra in. 

Bij misbruik, vernieling of diefstal van onderdelen wordt de korf verwijderd. 

 

Wat doet de gemeente? 

Tijdens het dagelijks onderhoud zal blad opgeruimd worden waar het voor het verkeer gevaarlijke situaties of veel overlast kan opleveren. Het overige blad wordt in diverse rondes machinaal opgeruimd. Uitgangspunt daarbij is dat het blad op plaatsen waar het kan blijft liggen om zo de biodiversiteit en natuurlijke processen te bevorderen, bijvoorbeeld in parken. 

 

Uitgangspunten voor het plaatsen van een bladkorf: 

Jaarlijks evalueert de gemeente de werking van de bladkorven. Hierbij wordt gekeken naar het gebruik, misbruik en hoeveelheid blad die is aangeboden in de korf. Elk jaar worden de locaties dan ook opnieuw bepaalt volgens onderstaande criteria. 

  • de aanwezigheid van grote bomen van de gemeente in de directe omgeving;  
  • het aantal bomen in de omgeving;  
  • de vervuiling, vernieling en het onjuiste gebruik in voorgaande jaren;  
  • er moet ruimte zijn om veilig en verantwoord een bladkorf te plaatsen;  
  • de mogelijkheid om de bladkorf veilig, snel en efficiënt leeg te maken met behulp van een vrachtwagen met kraan.  

 

Houd er rekening mee dat de korven nadat de bomen al enige tijd de bladeren hebben verloren worden opgeruimd. De laatste korven worden voor de kerst verwijderd. 

 

Takken, snoeihout of ander groenafval kunt u in uw GFT-container doen, gratis naar het milieustation brengen of tegen een vergoeding door de Afvalstoffendienst laten ophalen (bel voor een afspraak 08 003300033)  (nummer nog controleren) 

 

Meer informatie? 
Voor vragen over de bladkorven neemt u contact op met de gemeente. Wij zorgen ervoor dat uw vraag bij de desbetreffende gebiedsbeheerder terecht zal komen.