Renoveren van gemeentelijk groen komend jaar 

Ieder jaar nemen de medewerkers van de Teams Ruimtelijk Beheer en Team Buitendienst het gemeentelijk groen in uw directe leef- en werkomgeving onder de spreekwoordelijke loep. Er wordt gekeken of renovatie noodzakelijk is of dat beplanting langer behouden kan blijven door te snoeien. Hiermee geef je beplanting kans om te verjongen en blijft het beplanten van open stukken beperkt. 

Soms is onderhouden alleen niet genoeg. Het kan namelijk gebeuren dat, door de aanwezigheid van ongewenste kruidachtigen, het plantsoen niet aan het vastgestelde norm voldoet of dat de situatie in de omgeving zodanig verandert dat een nieuwe groeninrichting noodzakelijk is. 

Het omgekeerde kan ook gebeuren. Bijvoorbeeld als een plantsoen aan renovatie toe is, maar in onze meerjarenplannen staat bijvoorbeeld dat de riolering in een straat wordt vervangen en de trottoirs herstraat. Dan stellen we de renovatie van deze vakken een jaar uit. 

Op basis hiervan kennen we onze aan renovatiewensen een bepaalde prioriteit toe. Waarbij gekeken wordt wat binnen het aanwezige budget allemaal uit te voeren is. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het laten ontstaan van een grotere biodiversiteit. Want dit draagt eraan bij dat onze bloemen en bijen blijven bestaan. 

Als gemeente bieden we onze inwoners ook de mogelijkheid om groen te adopteren. In overleg over de keuze van soorten zijn er ook inwoners die graag bereid zijn hier wat eigen middelen in te steken. Zo maken we samen een mooie en leefbare omgeving in onze prachtige kernen.  

 

Veranderingen van plantsoenen in uw omgeving 

Afgelopen najaar is het Team Buitendienst begonnen met het planten van heesters. En vanaf december hebben we op zestig verschillende locaties 650 bomen geplant. 

Op dit moment kunt u zien dat er planten worden weggehaald. Dit is een onderdeel van de voorbereidingen op plaatsen waar renovatie nodig is. De vaste beplanting aanplanten volgt dan weer in maart. Ook zijn er in de gemeente plekken waar voorheen planten stonden, maar waar ervoor gekozen is om deze plantsoenen om te vormen tot gazon. Dit kan te maken hebben met grootschalige renovaties die de komende jaren uitgedacht en uitgevoerd gaan worden. Maar ook veiligheid speelt hierbij een rol. 

Zo zijn er een heleboel varianten te bedenken waarmee we als gemeente aan de slag zijn om het voor onze inwoners een zo aantrekkelijk mogelijke leefomgeving te behouden. 

 

In het voorjaar van 2021 zijn de meeste renovaties gedaan 

Het Team Buitendienst streeft ernaar om gedurende het vroege voorjaar van 2021 de renovaties af te ronden. Ziet u onze mannen buiten aan het werk, dan weet u nu van de plannen erachter. 

 

Stel gerust uw vragen 

Heeft u interesse in het adopteren van gemeentelijk groen. Of wilt u meer weten over het onderhoud van groen in uw buurt? Neem dan gerust contact op met de gebiedsbeheerders van de Gemeente Altena. U kunt hen bereiken door te mailen naar gebiedsbeheerders@gemeenteAltena.nl of door te bellen naar de gemeente 0183-516100.