Home » Projects » Werkgerelateerd » Teamuitje Team Buitendienst

De noodzaak voor een teamuitje in Nederlandse bedrijven ontbreekt in mijn beleving, maar het kan een positieve bijdrage leveren aan de verbinding tussen de medewerkers in het team. Het verstevigt niet alleen de op de werkvloer opgebouwde band tussen medewerkers die samenwerken, maar vergroot ook deze tussen medewerkers die elkaar minder goed kennen. Al gaan mensen die elkaar al goed kennen ook heel vaak groeperen. Het verplichte karakter voorkomt vaak dat er echte gesprekken worden gevoerd. In een ongedwongen sfeer komen zelfs met mensen die je al langer kent hele andere onderwerpen aan bod dan op de werkvloer.

Waar ik persoonlijk minder in geloof is het teambuilding element van een teamuitje. Ik betwijfel of elke activiteit waarin medewerkers gedwongen samenwerken een gevoel van samenhorigheid creëert. Een team is pas een team als een ieder zich zelf kan zijn en de medewerker zijn of haar talenten kan aanwenden om de gezamenlijke doelen te bereiken. 

Een groot voordeel voor de deelnemers aan het teamuitje is het wij gevoel dat na afloop ontstaat. Een als leuk ervaren uitje zal lang blijven hangen. Ik hoop in de komende tijd dat het gevoel zich verder uitbreid naar alle medewerkers binnen het team en ze allen eraan deel willen nemen.