Ganzen en zwanen 

Soms veroorzaken ganzen en zwanen voor onze inwoners problemen. Als gemeente alleen kunnen we deze overlast niet inperken of geheel wegnemen. In het wild levende of verwilderde dieren zijn beschermd en mogen niet gestoord of verstoord worden. Knobbelzwanen zijn bijvoorbeeld als beschermde diersoort opgenomen in de wet. Veel overlast kan echter worden voorkomen door deze dieren in het geheel niet te voederen. Het is onnodig en in veel gevallen ook ongezond voor de vogels zelf. Het voederen wekt verwachtingen bij de vogels en kunnen door hun grootte en gedrag als agressief worden ervaren als ze mensen benaderen. 

Tijdens het broedseizoen is het beste de vogels geheel met rust te laten. Als de nestplaatsen dicht bij trottoirs of fietspaden zijn gelegen dan kan er bij de gemeente een melding over worden gedaan. We kunnen als het nodig wordt gevonden dan dranghekkens plaatsen om de overlast te beperken.  

 

Mocht u een dode gans of zwaan signaleren, laat deze liggen. Omdat de doodsoorzaak niet altijd zichtbaar is kan de vogel overleden zijn aan een bacterie- of virusinfectie, zoals vogelgriep. Meld het aan de Stichting dierenambulance Altena. Tussen 07:00 en 22:00 telefonisch bereikbaar op 0681778577 of mail naar info@dieren-ambulancealtena.nl.