De bladkorven zijn in hoofdzaak bedoeld voor het blad dat afkomstig is van bomen die op gemeentegrond staan. We hebben er natuurlijk geen probleem mee als daar bladeren van struiken en bomen uit de particuliere tuin bij worden gegooid. Als echter de bladeren van de bomen in eigendom van de gemeente zijn gevallen dan zal er twee weken later de korven worden verwijderd. Daarna zal u de bladeren uit uw eigen tuin in de GFT-container moeten verzamelen of gratis kunnen aanbieden op de milieustations in Giessen, Werkendam of Hank, als u deze verwijderd wilt hebben. 

 

Mocht u nog overlast ondervinden van bladafval in de buitenruimte op straten of gazons, dan kunt u hiervan een melding maken bij de gemeente Altena via www.gemeentealtena.nl/iets-melden of u belt 0183516100. 

 

We laten de bladeren in groenstroken liggen. Het bladerdek fungeert dan als bescherming voor de planten tegen de winterse weersomstandigheden. Kleine dieren en insecten benutten het om te kunnen overwinteren. Het op een natuurlijke wijze verterend blad leidt er toe dat het bodemleven in stand blijft en er voedingsstoffen bij de wortels van de planten komen.