Invasieve exoten

De Japanse duizendknoop en de reuzenbereklauw zijn een paar voorbeelden van invasieve planten die binnen de grenzen van de gemeente Altena voorkomen. Deze soorten hebben niet op eigen kracht Nederland bereikt, maar zijn met behulp van ons mensen hier gearriveerd en worden als invasief beschouwd vanwege de snelle verspreiding en de negatieve gevolgen voor de natuur, gezondheid en veiligheid van onze inwoners en de economische kosten om de komst van deze soorten te voorkomen, op te sporen, te blijven monitoren en of te bestrijden. 

 

Binnen de gemeente Altena hebben we tot zover ons bekend te maken met de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), reuzenbereklauw (Heracleum mantegazzianum), fazantenbes (Leycesteria formosa) en Ambrosia (Ambrosia sp.). 

Onze medewerkers hebben deze soorten in de buitenruimte aangetroffen en oplettende inwoners dragen hier ook aan bij door de gemeente hiervan op de hoogte te brengen.  

De Japanse duizendknoop kan op verschillende manieren worden bestreden en hier komen steeds nieuwe methoden bij. We putten het voornamelijk uit door het regelmaat dicht bij de grond af te knippen of te maaien. De plantenresten belanden bij het restafval.  

De bestrijding op gemeentegrond van de reuzenberenklauw bestaat uit meerdere malen tijdens het groeiseizoen af te maaien. Hiervoor is het noodzakelijk om beschermende kleding te dragen. De plantenresten kunnen dan gewoon bij het groenafval. We houden dit vol tot de zaadvoorraad in de bodem is uitgeput. 

De halfheester fazantenbes kan een woekeraar zijn en talrijke zaailingen voortbrengen en wordt vanwege deze reden wanneer het mogelijk is gerooid.  

Voor van Ambrosia hangt de bestrijding af of deze in grote hoeveelheden op een locatie voor komt. Mocht dat het geval zijn dan maaien we meerdere malen en in het andere geval worden ze er met de hand uitgetrokken om te voorkomen dat ze tot bloei komen.  

 

Geen beleid voor en dat heb je nodig om hier iets over te publiceren.