Bescherming en behoud van bomen  

De gemeente Altena stopt met het maaien dicht rond bomen en bewaard een minimale afstand van twintig centimeter tot de stam. Om blijvende beschadigingen van de bast en het er onder liggende cambium met het maaien te voorkomen, willen we verder van de boom vandaan blijven met onze werkzaamheden. Daarmee behouden we onze bomen langer.  

Het zal op gazons en bermen resulteren in een grotere diversiteit van kruidachtige beplanting dicht rondom de stammen van jonge en oudere bomen. Het gaat een snellere uitdroging van de bodem tegen, maar zelfs beperkt in omvang bieden deze verwilderde oases de natuur iets. Het verschaft schuilplaatsen voor kleinere dieren, waardplanten voor diverse rupsen, bijen en hommels komen de bloeiende planten bestuiven en verschillende soorten vogels maken jacht op insecten. Wat straks gedurende de winter voor onze inwoners als rommelig kan worden ervaren, heeft voor de natuur wel degelijk zijn nut. Nevenschade aan geparkeerde auto’s in de omgeving van bomen door bijvoorbeeld wegvliegende steentjes wordt daarmee ook voorkomen. 

Rondom, wat in een beeldbestek als obstakels in gazon wordt betiteld, zal binnen de bebouwde kom van alle 21 kernen wel met regelmaat worden gemaaid. De schade die met het maaidraad van een bosmaaier veroorzaakt wordt aan vuilnisbakken, zitbanken, etc. is gering. De reden hiervoor is, dat onze bewoners bijvoorbeeld makkelijk bij een vuilnisbak moeten kunnen komen of op een bank kunnen zitten zonder last te ondervinden van een hoge brandnetel. Tevens creëert dit overzichtelijke situaties op kruispunten voor deelnemers aan verkeer. We gaan hiervoor als gemeente steeds meer over op het gebruik van de elektrische bosmaaier vanwege duurzaamheid, maar ook om geluidsoverlast voor onze inwoners te verminderen.