Nestkastje 

Medewerkers van het Team Buitendienst of leden van diverse verenigingen hangen binnen de gemeente jaarlijks op verschillende locaties nestkastjes op. Hier zijn een aantal redenen voor te bedenken. De eikenprocessierups zorgt bijvoorbeeld voor overlast, maar deze rupsen hebben ook natuurlijke vijanden in de vorm van insecten, vleermuizen en vogels. Een groene omgeving met afwisselende typen beplantingen bied deze dieren voedsel, schuilplaatsen en nestgelegenheid waardoor ze er van nature al zullen voorkomen. Het is echter niet overal het geval of beperkt van omvang en het ophangen van een nestkastje in de omgeving van eikenbomen draagt er aan bij om vogels te lokken.  

Een uiteenlopende variatie aan vogels hebben de eikenprocessierups op het menu staan: koolmees, pimpelmees, zwarte mees, staartmees, spreeuw, glanskop, matkop, boomklever, heggenmus, winterkoninkje, roodborstje en koekoek. Niet al deze vogels maken gebruik van een nestkastje of hebben verschillende grootte van vliegopeningen nodig om nestkastjes voor deze dieren aantrekkelijk te maken. Een groene leefomgeving zal hier veel meer in kunnen betekenen. Hier speelt de gemeente Altena ook een rol in door bermen waarin deze eikenbomen staan in te zaaien met een bloemrijk zadenmengsel. Voor het beheer ervan wordt een gefaseerd maaibeleid toegepast om de aanwezige kruidachtige planten te behouden en verder uit te breiden. 

 

Het schoonmaken van de nestkastjes gebeurd door middel van het leeghalen van het kastje. Parasieten, ongedierte, uitwerpselen, kapotte eieren en karkassen van jong gestorven vogels worden daarmee verwijderd. Een bijkomstigheid tijdens het schoonmaken van de nestkastjes was de aanwezigheid van poppen en vlinders van de nachtvlinder Plakker. Daarmee bevestigend dat de nestkastjes niet alleen door vogels worden gebruikt, maar ook insecten. 

 

Nestkastje ophangen 

  1. Hang het nestkastje met de invliegopening naar het noorden, noordoosten of oosten. 
  1. Hang het nestkastje op een rustige plaats. ...  
  1. Let bij het ophangen ook op de beplanting. ...  
  1. De ideale ophanghoogte is 1,5 tot 2 meter van de grond. ...  
  1. Meerdere nestkasten naast elkaar is meestal geen goed idee