Gemeente Altena bestrijd geen rupsen van de spinselmot

De kleine, wit en grijs met zwarte stippen bedekte nachtvlinder kan op weinig aandacht rekenen. Het zijn de rond april verschijnende rupsen die in grote aantallen hun aanwezigheid kenbaar maken met door wit zijdespinsel overdekte struiken. De waardplanten die uit de Europese vogelkers (Prunus padus), kardinaalsmuts (Euonymus europaeus), sleedoorn (Prunus spinosa), pruimbomen (Prunus-soorten), meidoorn (Crataegus monogyna), perelaars (Pyrus-soorten) en wilgensoorten (Salix-soorten) kunnen bestaan worden soms volledig kaalgevreten. De rupsen maken gezamenlijk een spinselnest om zich tegen vijanden te kunnen beschermen. De één tot twee centimeter grootte beestjes hebben een lichte grondkleur met zwarte stippen, een zwarte kop en bevatten geen brandharen die kunnen irriteren. De aangetaste planten zullen snel genoeg hiervan herstellen als ze in gezonde staat verkeren.

De spinselmot komt over de hele wereld voor en zijn onschadelijk voor de mens en planten. Vanwege deze reden worden ze niet bestreden door de gemeente Altena. Wil je ze in de tuin bestrijden dan zijn er twee mogelijkheden en twee verschillende wijzen van behandeling voor. In het voorjaar kunnen de net uitgekomen rupsen worden bestreden met bacteriepreparaten (bv. Bacillus thuringiensis) of de nesten uit de beplanting te knippen waardoor de aantasting beperkt blijft. Meer succes boek je van het najaar door de spinselnesten met de nieuwe eitjes te verwijderen.